Basın Duyurusu 2B Hakkında

KAMUOYUNA

Bilindiği üzere, ormanlar yok edilerek elde edilen tarım veya kent arazileri Orman Kanununun 2/B maddesine istinaden kısaca 2/B olarak anılmaktadır.

Ormanlar ülkemizin ve doğal olarak dünyamızın geleceğini koruyan denge araçlarıdır. Bu özelliği ile gelecek kuşakların malıdır. Bu nedenle de devletin mülkiyetindedir.

Devletin mülkiyetinde olan arazilerin işgal edilmek suretiyle kullanılması “açıkgöz” vatandaşların geleneği ve para kazanma yolu olagelmiştir.

Bazı dönemlerde ülkenin siyasi yöneticileri de bu yağmaya salt karşılığında oy alabilmek için ortak olmuşlardır.

Son yıllarda ormanı yağmalayarak kent haline getirmiş olan kişilere yağmaladıkları yerlerin tapuları verilerek ödüllendirilmek istenmektedir.

Bunun için de iki gerekçe öne sürülmektedir. Birincisi bu alanların tarım arazi olarak kullanılması, ikincisi de bu kişilerden bazılarının orman yağmalama çetelerine para ödemiş olmaları.

Orman arazilerinin tarım arazisi olarak kullanılması, bu alanların meyve bahçesi olarak kullanılması durumunda belki orman vasfına yakın bir tarım şekli olduğu zaman kabul edilebilir. Ancak orman alanlarının kentleştirilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.

Ormanları yok ederek kent arazisi durumuna getirenlere para ödeyenlerin durumuna gelince; birincisi bu kişiler buraları bilerek almışlardır. Yani suça iştirak etmişlerdir. İkincisi eğer böyle çeteler varsa devletin görevi çeteleri yok etmek, elde ettikleri yağma gelirlerini sahiplerine iade etmektir.

Şimdi görmekteyiz ki, salt oy uğruna ana muhalefet partisi de bu yağmaya göz yumacağını, orman alanlarının tapusunu işgalcilere vereceğini açıklamıştır.

Siyasilerin yaptıkları, ülkemizin ve dünyanın geleceğinin tehlikeye atılması, kamu kaynaklarının yok edilmesi demektir. Açıkgözleri veya çeteleri zengin eden bu uygulamanın maliyetini ileride çocuklarımız ödeyecektir.

Anlaşılan o ki, iktidar da, muhalefet de el birliği halinde ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği pahasına çeteleri ödüllendirilmeyi planlamaktadırlar. Oysa yapmaları gereken orman vasfını kaybetmiş yerleri ağaçlandırıp, yeniden orman vasfını kazandırmak, çetelere para ödeyenlerden de çetelerin isimlerini alarak paralarını geri almalarını sağlamaktır.

VAVEK olarak siyasi partileri geleceğin koruyucusu olan ormanları korumaya, orman arazilerini bazı çevrelere peşkeş çekmekten vazgeçmeye ve buna karşı durmaya çağırıyoruz.

Kategoriler

Bir cevap yazın